Felhasználási feltételek

A jelen Felhasználási feltételek és az Általános Szerződési Feltételek (továbbá ÁSZF) a weboldalunk látogatására vonatkozó szabályokat, figyelmeztetéseket, az Innovida Hungary Kft.-vel köttetett szerződésekhez tartozó szabályokat, feltételeket tartalmazza. Jelen Feltételek egyes részeinek az egyoldalú módosítási jogát az Innovida Hungary Kft. fenntartja.

Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldal megnyitásával, illetve a weboldalon található tartalom böngészésével Ön automatikusan – korlátozás és fenntartás nélkül - elfogadja és köteles betartani a jelen felhasználási feltételeket.

A weboldalon megtalálható valamennyi szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra stb. kizárólagos tulajdonosa az Innovida Hungary Kft.

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja alapján az adatai feldolgozását és kezelését az Innovida Hungary Kft. végzi, a hatályos adatvédelmi törvények és jogszabályi előírások betartásával. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-115742/2017.

1 – A weboldal szerkesztője, működtetője és tárhelyszolgáltatója

A jelen weboldal szerkesztője és működtetője az Innovida Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbá Tulajdonos), melynek székhelye és egyben elérhetősége 2040 Budaörs, Orchidea utca 7/2.; cégjegyzékszáma: 13-09-169123; adószáma 24875390-2-13.

Tárhelyszolgáltatónk: Digitalkey Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, melynek székhelye: 1089 Budapest, Benyovszky Móric utca 33.; cégjegyzékszáma: 01-09-877478; adószáma: 13869346-2-42.

2 – Linkek

Kizárólag a Tulajdonos előzetes írásos beleegyezésével készíthető az innovida.hu címre utaló link.

A weboldalunkon található és más weboldalra mutató link nem jelenti a fenti beleegyezés megadását.

Harmadik személy oldalán található, és az innovida.hu weboldalra mutató linkért, az ott található véleményekért, javaslatokért, információkért a Tulajdonos nem felelős. A Tulajdonos kifejezetten kizárja a felelősségét az ilyen harmadik személy oldalán található információkért, és az azzal való kapcsolatért.

3 – Cookie-k és spamek

Ön tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy az innovida.hu weboldal meglátogatását az Ön számítógépének merevlemeze rögzítheti, mint korábban látogatott weboldalt. A cookie (más néven: süti) nem más, mint egy kis mennyiségű információt tartalmazó szöveges fájl, amely akkor töltődik le az Ön számítógépére, mobileszközére vagy más meghajtójára, amikor egy weboldalra látogat az Ön azonosítása, további látogatásainak megkönnyítése, célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Ezt követően a cookie-k minden egyes későbbi látogatást követően visszajelezést küldenek az adott weboldalra, vagy egy másik oldalra, ami felismeri az adott cookie-t. A cookie-k azt teszik lehetővé, hogy egy weboldal felismerje a felhasználó által használt meghajtót. Ön az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k el nem fogadásakor ugyanakkor egyes oldalak vagy funkciók nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A Tulajdonos kifejezetten elzárkózik az úgynevezett „spam” (kéretlen levelek) gyakorlatától. A „spam” tartalmát illetően azt a helyzetet fedi le, amikor kérés nélkül nagy számban küldenek e-maileket Önnek, olyan személyek, akikkel korábban nem állt kapcsolatban.

4 – Garancia

Szerződés szerint elvégzett feladat átadásától számított 180 napig a kivitelezésből, egyértelműen a Tulajdonos felelőssége alá tartozó hibák garanciális javítását, ezzel párhuzamosan 30 napig nem hibából származó módosítások elvégzésének vállalása kedvezményes díjtarifával végezzük.

Egyéb kedvezmények időtartamának, részleteinek a meghatározása a Tulajdonos jogkörébe tartoznak, egyoldalúan visszavonhatók. A már elfogadott kedvezményű feladat szerződésnek minősül, az időközbeni kedvezmények visszavonása erre nem érvényes.

5 – Vegyes rendelkezések

Az innovida.hu oldalon megjelenő tartalom szabadon felhasználható magánszemély vagy gazdálkodó szervezet saját céljára, kizárólag a forrás megjelölésével. A forrás megjelölésének módja: Forrás: Innovida Hungary Kft. @ innovida.hu

Amennyiben a szolgáltatással kapcsolatban panasza merül fel, forduljon a szolgáltatóhoz az info[kukac]innovida.hu elektronikus levelezési címen. Amennyiben elutasító vagy nem kielégítő választ kap, vagy nem kap választ 10 munkanapon belül, akkor a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat. A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségéi a www.bekeltetes.hu weboldalon található. A Békéltető Testülethez fordulást követően, illetőleg ahelyett a – hatáskörtől függően – a szolgáltató székhelye szerinti járásbírósághoz, illetve törvényszékhez fordulhat.

A jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszonyra alkalmazandó legfontosabb jogszabályok:

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet,

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

- a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény,

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény